Vinter 2019/20

mandag 20.00-22.00 Peter, Kjeldtirsdag 14.00-15.30 Allis, Mirja, Marianne K, KM, Inger

15.30-17.00 Træning ungdom

20.00-22.00 Claus, Hans H, Henrik K, Thomasonsdag 08.00-10.00 Britta, Carsten

11.00-13.00 Kjeld, Torben, Sv.Aage, Leif, Hans, Niels

20.00-22.00 Lone P, Jette, Dorte, Lise, Lenetorsdag 07.30-09.00 Peter, Rolf

19.00-20.30 Jesper, Adler, Per, Jacob, Frederik

20.30-22.00 Henrik Kragh, Marckfredag 09.00-10.30

10.30-12.00 Peter, Jacob G

12.00-13.30

13.30-16.00 Sv.Aage, Leif, Torben, Kjeld, Hanslørdag 09.00-10.30

10.30-12.00 KM, Sanne, Marianne, Charlotte, Inger,      Lone K 

12.00-13.30 Kurt, Peter, Adler, Troels

13.30-15.00 Marianne Søgård

15.00-16.30 Henrik og Karsten P

16.30-18.00søndag 09.00-10.30 Hans, Jørgen B, Lars, Kim, Niels

10.30-12.00 Claus

12.00-13.30

13.30-15.00

15.00-16.30

16.30-18.00 Flemming B, Morten