Klubaftener

KLUBAFTEN -Torsdag kan nu blive ugens nemmeste, hyggeligeste og sjoveste dag🙂

Hver torsdag i forlængelse af træningen for unge og voksne (kl. 16-18) inviteres der til klubaften for alle. Her er der mulighed for at bliver inspireret til nye øvelser og spil, spille tennis på kryds og tværs, hygge, snakke, lære klubbens medlemmer at kende og spise god mad til kun 40 kr. pr. person, som I, vi os alle sørger for ved at tilmelde os på en dato (se liste i klubben på opslagstavlen)

Årets første klubaften er torsdag d. 4/5 kl. 18 -Sørg for at være der. I år vil der også være standerhejsning denne dag (officiel bane-åbningsdag)