Klubbens nyhedsbrev
Aktuelt nyt

18.aug 2020

Klubturnering sættes i værk. Opslag ere ophængt i klubhuset. Lars og Sonja er tovholdere. Finaler fredag 18.sep og lørdag 19.sep.  Lørdag med pølser, kaffe mv.

Ingen klubfest i år 

Der er bestilt ny boldmaskine - er i restordre

Vintertider stort set som sidste år. Pris: 800 kr/bane pr 1½ time.

Lodtrækning mandag, d. 21.sept kl 19 i klubhuset27.juni 2020

Så er etableringen af padelbanen så fremskreden, at vi allerede nu kan kundgøre, at banen uden festivitas åbnes 4.juli. Den officielle åbning/festivitas udskydes til senere grundet forsamlingsforbuddet. 

Til gengæld kan vi glæde os til, at en "proffessionel"  kommer på klubaftenen, onsdag 8.juli, som vil fortælle om regler, materiel mv. Vi får lejlighed til at prøve spillet under kyndig vejledning. Så X i kalenderen.


PS: Husk det er ved at være sidste frist for tilmelding til Sjælland Syd.28.maj 2020

Forsamlingforbuddet gælder stadig.  Man møder omklædt, spiller og forlader anlægget straks efter spil. Medbragt Kaffe, øl/vand skal nydes uden for klubben. Klubhuset er lukket - dog må toilettet benyttes.

Som det tydeligt ses, så er der godt gang i etableringen af en padelbane. I  øjeblikket gælder det jordarbejdet. Der pålægges kunstbane. Hele padelbanen forventes indviet ultimo Juni 2020.


27.apr 2020

Så er det besluttet, at udendørssæsonen 2020 åbner uden festivitas                 

Søndag, d. 3.maj under hensyntagen til de af myndighederne givne retningslininier

For at kunne booke tider, skal kontingentet være betalt. Bedes betalt via klubmodul med dankort.25.april 2020

Udendørs sæson 

Så er det lige før sæsonen kan starte. Trods coratid har vi fået lov at åbne under hensyntagen til myndighedernes forholdsregler.

Bestyrelsen holder møde mandag 27.april, hvor det besluttes, hvornår der åbnes for sæsonen, samt fastsætter regler for adfærden i klubben.                  Tirsdag meldes ud om resultatet12.feb 2020

Generalforsamling:  tirsdag, d. 24.marts kl 19  er Udskudt

Forårsklargøring:  weekenden 17. 18. 19.april

Åbning/Standerhejsning: søndag, d. 26.april kl 10.00

Sjælland Syd: Weekenden 31.jul - 2.aug