Vintertennis 2020/21

Vintertennis 2020/21

 

 

mandag 13.00-14.30 Mogens, Jørgen U, Sv.Aa, Kjeld, Leif, Hans
  14.30-16.00 Frederikke, Marck, Henrik, Cornelia
  20.00-21.30 Liv, Jesper
     
tirsdag 08.00-10.00  
  16.00-17.00  Kjeld, Peter
  20.00-21.30 Lene, Lise, Menna, Lone P
     
onsdag 08.00-09.30  
  09.30-11.00 Niels, Hans, Torben, Kjeld, Sv.Aa, Leif
  11.00-13.00 Anny, Dorte, Jakob, Helle
  15.00-17.00 Kurt, Peter, Troels, Hans Jø
  20.00-21.30 Hans H, Henrik K, Claus, Thomas
     
torsdag 07.30-09.00  
  13.00-14.00 Peter, Jacob
  16.00-17.00  
  19.00-20.30 Carsten B, Jesper M, Per, Frederik
  20.30-22.00 Liv, Jesper
     
fredag 12.00-13.30 Allis, Karen, Mirja, Jette
  13.30.15.00 Mogens, Jørgen U, Torben, Hans, Niels, Leif
  15.00-16.00  
  17.00-19.00 Line, Nina, Maria, Marianne
  20.00-21.30  
     
lørdag 09.00-10.30 Peter, Troels, Hans Jø, Kurt
  10.30-12.00 Annette, Charlotte, Sanne, Lone K
  12.00-13.30 Peter, Rolf, Kjeld, Sv.Aage
  13.30.15.00  
  15.00-16.30  Liv og Jesper
  16.30 -18.00 Henrik og Karsten P
     
søndag 09.00 -10.30 Hans, Niels, Kim, Jørgen B, Lars J,
  10.30 -12.00  Marianne og Torben
  12.00 -13.00  
  13.00 -14.30  Jette & Jakob
  14.30 - 16.00   Morten og Flemming